HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College B&W

College B&W

Collegeprogramma 2018 - 2022

In het collegeprogramma 'De inwoners centraal' (van B&W) staat het te voeren beleid van 2018 - 2022 uitgewerkt. Het volledige collegeprogramma

Besluiten

Besluiten van het college van B&W. Meer informatie over de besluiten van B&W.

Raads-/coalitieprogramma

In het coalitieakkoord staan de hoofdlijnen van het beleid van 2018 tot 2022. Meer informatie over het coalitieakkoord

Samenstelling college

Het college van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Meer informatie over het college van B&W

Wat doet het college?

Het college maakt voorstellen waarover de gemeenteraad moet beslissen. Meer informatie over wat het college doet 

Contact met het college

Contact opnemen met het college of een collegelid uitnodigen voor een bijeenkomst? Meer informatie over contact opnemen met het college