HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer

Nieuws uit Opmeer

 • College stelt Programmabegroting 2020 vast

  (21-10-2019)

  College moet een ombuigingsronde van 2,1 miljoen realiseren

  Het college van B&W heeft deze week de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze begroting laat zien, dat de gemeente Opmeer een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro moet realiseren. De Programmabegroting bevat daarom maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. Dit alles moet in november leiden tot een meerjarig sluitende begroting. Dat doen we met een toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting op 14 november 2020.  

  Minder geld en meer taken

  De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro realiseren. De oorzaken zijn divers. De belangrijkste redenen zijn minder geld van het Rijk en een verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente. Daarnaast nemen de kosten voor lonen toe door afspraken tussen werkgevers en werknemers in de CAO en zijn de kosten voor het bouwen van de Integraal Kind Centra in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud in de begroting verwerkt.

  Gevolgen voor inwoners en verenigingen

  We blijven bouwen aan een gemeente die oog heeft voor de kwetsbare inwoners en die het voorzieningenniveau hoog in het vaandel heeft staan. Het college heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het uitgangspunt is dat de verenigingen en de instellingen zo veel mogelijk worden ontzien. Om de inkomsten te verhogen, stelt het college voor dat de inwoners gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen aan gemeentelijke lasten. Deze bijdrage is nodig het huidige voorzieningenniveau in stand te houden.

  Landelijk probleem

  De tekorten en als gevolg daarvan gedwongen maatregelen komen niet alleen voor in de gemeente Opmeer. Net als andere gemeenten, heeft Opmeer de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden van het Rijk gekregen en als gevolg van de lagere uitgaven door het Rijk, minder geld voor de uitvoering van haar taken gekregen.

  Lees meer
 • Uitslag onderzoek Veiligheid in Opmeer

  (07-10-2019)

  In juni hebben we onderzoek gedaan hoe u de veiligheid in Opmeer ervaart. In dit onderzoek konden de inwoners zelf ook een vraag over veiligheid stellen aan de gemeente. De antwoorden van deze vragen leest u in het onderstaande document. De uitslag van het gehele onderzoek wordt verwerkt in het integraal veiligheidsplan van de gemeente Opmeer. 

  Lees meer
 • Bekendmakingen van 25 september

  (24-09-2019)

  Omgevingsvergunning (Wabo)

  Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

  datum ontvangst

  perceel

  aard activiteit

  19-09-2019

  Wipbruglaan 30, Spanbroek

  het wijzigen van het dak van de garage naar riet

  Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

  Verleende reguliere omgevingsvergunningen

  datum verzonden

  perceel

  aard activiteit

  13 september 2019

  Veken 211, Opmeer

  bouwen bedrijfspand

  Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar indienen binnen 6 weken na ‘datum verzending’

 • Waardering voor mantelzorgers

  (17-09-2019)

  Een mantelzorger is iemand die, niet beroepsmatig, meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een partner, kind, familielid of vriend zorgt. Herkent u zichzelf? Dan bent u mantelzorger en komt u in aanmerking voor een waardering voor mantelzorgers.

  Lees meer
 • 75 jaar vrijheid in locatievoorstelling Opmeer

  (11-06-2019)

  Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de bevrijding voor heel Nederland volgde op de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die veel verhalen heeft nagelaten, ook in de gemeente Opmeer. Onder leiding van toneelvereniging Schakels, de theatermakers van Culturele Staten en SJJO, het jeugdwerk in Opmeer, wordt er een theatervoorstelling gemaakt over die naoorlogse verhalen in Opmeer.

  Lees meer
 • Wettelijke publicatie: vertrokken naar onbekende bestemming

  (10-10-2019)

  Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat personen die vermeld zijn in het bijgaande document niet woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. 

  Lees meer
 • Ondermijnende criminaliteit, ook in uw bedrijf?

  (03-10-2019)

  Uitnodiging voor ondernemers
  15 oktober 2019 – aanvang 18.00 uur
  De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ Spanbroek


  Kent u ze ook? Het bedrijf op de hoek waar nooit klanten komen? Het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Vraagt u zich ook wel eens af hoe ze dan toch die forse huur kunnen opbrengen? Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld. Het komt vaker voor dan u denkt, ook in de gemeente Opmeer.

  Lees meer
 • Digifit: digitaal vaardig worden

  (24-09-2019)

    

  Stel, u loopt de bieb in om een boek te lenen en komt eruit met een hoofd vol inspiratie om uw huis comfortabeler te maken met allerlei handige technologische snufjes. U maakt vrijblijvend kennis met allerlei mogelijkheden en speciaal getrainde vrijwilligers leggen uit hoe het werkt en wat u ermee kunt.

  Lees meer
 • Bestuurlijk overleg tussen provincie en Opmeer

  (10-09-2019)

  Woensdag 4 september 2019 spraken de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid, Adnan Tekin, en wethouder Bram Beemster van de gemeente Opmeer met elkaar.

  Naast kennismaken kwam ook de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) aan bod. Dat de weg veiliger moet worden, daarover zijn beide heren het eens. Over de manier waarop en hoe belangen als bescherming leefbaarheid en behoud van beeldkwaliteit daarbij kunnen worden betrokken zijn nog verschillen van inzicht.

  Lees meer
Archief