HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020-2027

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020-2027

Het verkeer- en vervoerplan beschrijft hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in de gemeente Opmeer wordt geregeld. Het gaat daarbij om de auto, de fiets, voetgangers, openbaar vervoer enzovoorts. Maar het gaat ook over een toegankelijk Opmeer, een bereikbaar Opmeer en een toekomstbestendig Opmeer. Allemaal aspecten die een rol spelen in het verkeers- en vervoersplan.

Inwoners en ondernemers denken mee

Samen met inwoners, ondernemers en belangorganisaties hebben we dit plan opgesteld. In dit plan is een globale uitvoeringsagenda opgenomen. Hierin staan knelpunten of wensen benoemd die de komende tijd nader uitgewerkt worden. Deze uitvoeringsagenda is afhankelijk van de prioriteiten die het college en/of de samenleving stellen en de beschikbare budgetten. Bij de verdere uitwerking en prioritering van de plannen vragen we de inwoners om mee te denken.

Ter inzage

De notitie kunt u lezen, deze staat in de bijlage van dit item. Uw reacties kunt u uiterlijk 15 september indienen. Dat kan per e-mail of per brief. Alle reacties worden voorzien van commentaar en we passen eventueel het GVVP aan. In het vierde kwartaal 2019 wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inloopavond

Op woensdag 11 september is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis voor inwoners over het nieuwe verkeers- en vervoersplan.