HOME  |  Inwoners  |  Iets melden

Iets melden

Melden via de mijn gemeente app

U kunt ook uw melding openbare ruimte en milieu doorgeven via de mijn gemeente app. Meer informatie over de app

Overlast van een bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Meld dit bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Buiten kantoortijden kunt u bij spoed contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Regel online uw melding bij de RUD

Verloren en gevonden voorwerpen

Iets gevonden? Dan bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen bij de gemeente. Meer informatie over aangifte

Melding openbare ruimte en milieu

Stoeptegel los of lantaarnpaal kapot? Geef het hier door.  Na het verzenden van de melding, krijgt u automatisch een meldingsnummer.

Regel online uw melding

Rioolverstopping

Als uw riool verstopt is en de verstopping zit in de grond van de gemeente. Meer informatie over rioolverstopping

Meldpunt overlast

Als er sprake is van overlast door kleinere ergernissen die niet levensbedreigend zijn, kunt u 24 uur per dag bellen naar het Meldpunt Overlast, telefoon 0226 – 360 231.
Meer informatie over overlast