HOME  |  Inwoners  |  Verloren en gevonden voorwerpen doorgeven

Verloren en gevonden voorwerpen doorgeven

Wie in de gemeente Opmeer iets is verloren of gevonden heeft, kan dit online doorgeven. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis of telefonisch informeren naar het voorwerp dat u kwijt bent.

online doorgeven

Verloren

Als u iets verloren bent in de gemeente Opmeer, kunt u kijken bij https://www.verlorenofgevonden.nl/ U kunt digitaal uw verloren voorwerp aangeven bij de gemeente waar u het voorwerp verloren hebt. Is dat in Opmeer dan kunt u ook langskomen in het gemeentehuis of telefonisch informeren over het voorwerp dat u kwijt bent. Wie een melding doet van een verloren voorwerp krijgt een bevestiging van de gemeente. In de meeste gevallen wordt deze ook door de verzekering geaccepteerd.

Gevonden

Gevonden voorwerpen die in bewaring bij de gemeente zijn afgegeven, worden drie maanden bewaard. Alleen voorwerpen met een geschatte waarde van meer dan 450 euro, worden één jaar bewaard. Na deze bewaartermijn wordt de gemeente eigenaar van deze voorwerpen. De gemeente kan de voorwerpen dan verkopen, weggeven of vernietigen.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Indien u eigenaar wilt worden van het voorwerp dan dient u het voorwerp zelf te bewaren en niet bij de gemeente af te geven. Vervolgens wordt u pas eigenaar als de eigenaar van het voorwerp zich niet binnen één jaar meldt. Deze termijn begint op de dag, nadat u als vinder het voorwerp heeft aangegeven bij de gemeente. Als u als vinder het voorwerp zelf bewaard moet u voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven als bij de vondst.

Reisdocument of rijbewijs gevonden?

Als u een reisdocument of een rijbewijs hebt gevonden dan moet u dat afgeven bij het gemeentehuis. Deze mag u niet thuis bewaren. U hoeft dit niet digitaal te melden.

Reisdocument of rijbewijs verloren?

Heeft u een reisdocument of rijbewijs verloren? Ga naar de gemeente om aangifte te doen. U kunt gelijk een nieuw reisdocument aanvragen bij uw gemeente. 

Maak een afspraak