HOME  |  Ondernemers  |  Milieuzaken

Milieuzaken

Welke zaken regelt u met de gemeente?

Heeft u een vraag over asbest, klimaat en energie, geluid en veiligheid, neem contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333 of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.

Welke zaken regelt u met de Regionale Uitvoeringsdienst?

Heeft u een vraag over de bodem, een vergunningverlening, handhaving of een klacht, neem contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), telefoon 088 – 1021300 of kijk op www.rudnhn.nl. De RUD voert deze taken in opdracht van de gemeente Opmeer uit.

24 uur per dag bereikbaar voor milieuklacht

Heeft u milieuklachten gerelateerd aan een bedrijf, zoals geluidsoverlast, stank- of geuroverlast of lichthinder? Geef dan uw klacht door.

Klacht doorgeven aan de RUD

Ook is het mogelijk uw klacht telefonisch door te geven via 088-102 13 00. De RUD NHN is 24 uur per dag en 7 dagen per week via dit telefoonnummer bereikbaar. 

Bovenstaande geldt ook voor meldingen van bijzondere voorvallen door een bedrijf of door instanties.
 

Bodemloket RUD NHN: Wat biedt het bodemloket?

  • Bezoekers kunnen een adres invullen om te kijken of er bodeminformatie beschikbaar is.
  • Op een plattegrond wordt de locatie vervolgens aangegeven met een toelichting welke bodeminformatie hierover in te zien is.
  • De RUD NHN beschikt namelijk over digitale bestanden en archieven met informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en bodembedreigende activiteiten. De perceelgebonden bodeminformatie kan duidelijkheid verschaffen of er sprake is van bodemverontreiniging. Deze informatie kunt u na online betaling direct downloaden.